JA Veľtrh podnikateľských talentov

JA Veľtrh podnikateľských talentov

JA Veľtrh podnikateľských talentov

JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.

Kedy: streda 21. marec 2018, 10.00 – 18.00 h, vyhlásenie víťazov od 17.00 h

Miesto: Bratislava, Avion Shopping Park  

Vzdelávacie programy JA Slovensko sú založené na získavaní praktických skúseností tak, aby rozvíjali ich pracovné, sociálne a komunikačné zručnosti. Programy JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II pozostávajú z 3 pilierov - teória, JA Firma a konzultant.

Pod vedením učiteľa a konzultanta si študenti zakladajú študentské JA Firmy. Preniknú do problematiky riadenia a fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Najlepších 5 JA Firiem z veľtrhu postúpi do TOP Finále JA Firiem (17. mája 2018, Bratislava). JA Firma, ktorá sa umiestni na prvom mieste v TOP Finále získa vstupenku na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční v 16. - 19. júla 2018 v Belehrade, Srbsko.

Zdroj: JA Slovensko,  n. o.